คูมูลุส บริษัทสตาร์ทอัปลูกผสมฝรั่งเศส-ตูนิเซีย ผุดไอเดียสร้างเครื่องผลิตน้ำดื่มจากความชื้นในอากาศ เพื่อเป็นทางออกให้กับประชากรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ และเข้าไม่ถึงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย

ปัจจุบัน ยังมีประชากรในหลายพื้นที่ของโลกเข้าไม่ถึงการมีน้ำดื่มที่สะอาด และปัญหาการขาดแคลนน้ำส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในประเทศโลกอาหรับ ทั้งตะวันออกกลาง และประเทศแถบแอฟริกาตอนบน

ตามข้อมูลของธนาคารโลกปี 2020 มีประชากร 21% ในตูนิเซียเข้าไม่ถึงน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัย 20% ในโมร็อกโก และ 28% ในแอลจีเรีย 

เครื่องผลิตน้ำคูมูลุส-1 สามารถเปลี่ยนความชื้นในอากาศให้เป็นน้ำสะอาดที่ใช้ดื่มได้ โดยผลิตซ้ำกระบวนการเกิดน้ำค้างยามเช้า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

อิห์เย็บ ตริกี ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทคูมูลุส อธิบายการทำงานของเครื่องว่า อากาศชื้นจะผ่านเข้าเครื่องไปยังฟิลเตอร์กรองอากาศชั้นแรกเพื่อกรองมลพิษต่างๆ จากนั้น อากาศจะถูกทำให้เย็นลงและทำให้อุ่นขึ้นอีกครั้ง เพื่อเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำ และหยดน้ำจะผ่านเครื่องกรองอีกครั้ง ก่อนส่งไปยังถังเก็บ และผ่านก็อกออกมาเป็นน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย ขณะที่การเดินเครื่องคูมูลุส สามารถใช้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด

ข้อมูลของเว็บไซต์บริษัท ระบุว่า คูมูลุส สามารถผลิตน้ำดื่มจากอากาศได้ถึงวันละ 20-30 ลิตรต่อเครื่อง

อิห์เย็บบอกว่า คูมูลุสจะช่วยแก้ปัญหาใน 2 เรื่อง คือ การผลิตน้ำดื่มให้กับประชากรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาด และช่วยลดปริมาณของขวดน้ำดื่มพลาสติก รวมถึงช่วยลดมลพิษจากจำนวนเที่ยวการขนส่งน้ำบรรจุขวด 

คูมูลุส-1 ถูกติดตั้งที่โรงเรียนประถมในพื้นที่ห่างไกลของตูนิเซีย ติดกับพรมแดนประเทศแอลจีเรีย ซึ่งเป็นที่ที่นักเรียนขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับดื่ม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการรับรองจากรัฐบาลให้สามารถเปิดใช้งานเครื่อง เพื่อผลิตน้ำดื่มให้กับนักเรียน