เหมือนสั่งโปรแกรมเมอร์ ไมโครซอฟต์ใช้ AI แปลงคำพูดเป็นโค้ด Power Fx, เขียนโค้ดจากเอาท์พุตตัวอย่าง

ไมโครซอฟท์ประกาศอัพเดตแพลตฟอร์ม Power Apps ให้มีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเขียนโค้ด โดยแบ่งเป็นสองฟีเจอร์ คือการเขียนโค้ดด้วยประโยคธรรมชาติ และการเขียนโปรแกรมโดยใส่ตัวอย่างเอาท์พุต

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาธรรมชาติ อาศัยปัญญาประดิษฐ์ GPT-3 จูนมาพิเศษสำหรับการสร้างสูตร Power Fx ทำให้ผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเหมือนพูดกับคนจริงๆ ส่วนการเขียนโปรแกรมตามตัวอย่าง (Programming by examples – PBE) ทำงานคล้ายกัน เพียงแต่ใส่เอาท์พุตที่ต้องการ บางครั้งใส่เพียงตัวอย่างเดียว ตัว GPT-3 ก็สามารถสร้างสูตรที่จำเป็นออกมาได้

ฟีเจอร์นี้เพิ่มเปิดให้ใช้งานเดือนมิถุนายนนี้ โดยช่วงแรกจะใช้กับฟังก์ชั่น Search(), Sort(), SortByColumns(), Filter(), FirstN(), และ LastN() เท่านั้น แม้ว่าตัวอย่างที่ไมโครซอฟท์นำมาแสดงจะใช้ฟังก์ชั่นเยอะกว่านี้

ที่มา – Power Apps Blog

No Description

Topics: 
Microsoft Power
Artificial Intelligence