แบงก์ชาติเผยตัวเลขพร้อมเพย์ 56.7 ล้านเลขหมาย ธุรกรรมต่อวันพุ่ง 22.3 ล้านรายการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเชื่อมต่อระหว่าง PayNow และพร้อมเพย์ มีอัพเดตเกี่ยวกับพร้อมเพย์ไทยด้วย

ตัวเลขล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบว่า คนไทยลงทะเบียนหมายเลขพร้อมเพย์แล้ว 56.7 ล้านเลขหมาย แบ่งเป็น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 34.3 ล้านเลข, โทรศัพท์มือถือ 21.4 ล้านหมายเลข และช่องทางอื่นๆ อีก 1 ล้านหมายเลข ด้านปริมาณธุรกรรมต่อวัน พบว่าเพิ่มขึ้นเป็น 22.3 ล้านรายการ โดยปริมาณธุรกรรมสูงสุดต่อวันที่พบคือ 27.1 ล้านรายการ

ตัวเลขพร้อมเพย์ในเดือนมีนาคม ปี 2020 ซึ่งเป็นช่วงระบาดใหม่ๆ พบว่ามีผู้ใช้งานลงทะเบียนเป็น 51 ล้านหมายเลข ใช้งานสูงสุด 15.3 ล้านรายการต่อวัน

No Description

ด้านรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการเชื่อต่อกับ PayNow ในสิงคโปร์ มีการตรึงราคาค่าธรรมเนียมการโอนไว้ที่ 150 บาทต่อรายการ โดยช่วงโปรโมชั่นตรึงราคาที่ 75 บาทไปจนถึง 31 กรกฎาคม และยังมีการพูดคุยกับธนาคารในมาเลเซียและอินโดนีเซียถึงการเชื่อมระบบ Fast Payment System แบบเดียวกับสิงคโปร์ด้วย

ด้านภาพรวมการเชื่อมโยงระบบโอนเงินในต่างประเทศ ตอนนี้ไทยสามารถโอน QR ไปยังประเทศต่างๆ ได้ คือ ลาว เวียดนาม กัมพูชา ญี่ปุ่น และมีสิงคโปร์ที่เป็นระบบ Fast Payment System หรือโอนเรียลไทม์

No Description

ที่มา – งานแถลงข่าว

Topics: 
Bank of Thailand
PromptPay