สถาบันการวัดและประเมินสุขภาพ (ไอเอชเอ็มอี) ที่มีฐานดำเนินงานในสหรัฐ เผยว่าแบบจำลองที่สถาบันพัฒนาขึ้นมาเพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศจีน ชี้ว่าตลอดปี 2566 จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในประเทศจีนกว่า 1 ล้านคน

นายคริสโตเฟอร์ เมอร์เรย์ ผู้อำนวยการไอเอชเอ็มอี เผยว่า แบบจำลองดังกล่าวชี้อีกว่า การแพร่ระบาดในจีนจะขึ้นสู่จุดสูงสุดประมาณวันที่ 1 เม.ย. ซึ่งขณะนั้นผู้เสียชีวิตจะขึ้นไปถึง 322,000 คน 

ส่วนจำนวนผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจีนในช่วงดังกล่าวจะสูงถึง 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ

หลังจากเกิดการประท้วงทั่วประเทศต่อต้านมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ที่เข้มงวดเกินไปของจีน ทางการก็ยกเลิกมาตรการควบคุมโรคในระดับที่เข้มงวดลงกะทันหัน

ด้านคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนก็ไม่ได้รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตอีกตั้งแต่ยกเลิกมาตรการดังกล่าว โดยตัวเลขผู้เสียชีวิตที่รายงานล่าสุดเกิดขึ้นในวันที่ 3 ธ.ค. ซึ่งระบุว่าตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคมาเมื่อปลายปี 2562 มีผู้เสียชีวิตเพียง 5,235 คน