แฮกเกอร์หัวใส ใช้บอท Telegram ขายข้อมูลเบอร์โทรจำนวนมากที่เคยหลุดจาก Facebook

Facebook เคยมีช่องโหว่ทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถดูเบอร์โทรของผู้ใช้ได้ และเว็บไซต์ Techcrunch ยังเคยเจอข้อมูลเบอร์โทรที่เชื่อมกับ Facebook ID ถึงกว่า 400 ล้านบัญชี ช่วงปี 2019

ล่าสุด Alon Gal นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยดิจิทัล และซีทีโอบริษัท Hudson Rock พบว่ามีผู้นำข้อมูลเบอร์โทรและ Facebook ID ที่เคยหลุด มาผนวกเข้ากับบอท Telegram เพื่อให้ผู้ที่จ่ายเงินสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยอ้างว่ามีข้อมูลจากผู้ใช้กว่า 500 ล้านบัญชี

ผู้ใช้สามารถจ่ายเงินซื้อเครดิต เพื่อใช้ในการ query ข้อมูลจากบอทได้ เช่นนำ Facebook ID มาค้นหาเบอร์โทร หรือนำเบอร์โทรมาค้นหา Facebook ID หนึ่งรายการค้นหาใช้หนึ่งเครดิต หนึ่งเครดิตมีราคา 20 ดอลลาร์ และสามารถซื้อเครดิตแบบเหมา 10,000 เครดิตได้ในราคา 5,000 ดอลลาร์

บอทนี้มีการเปิดใช้งานมาแล้วตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2021 ส่วนข้อมูลที่หลุด หลุดมาตั้งแต่ปี 2019 แต่ผู้ใช้โทรศัพท์ส่วนมากก็ไม่น่าจะเปลี่ยนเบอร์โทรบ่อยนักในช่วงไม่ถึงสองปีที่ผ่านมา ยังไม่ทราบว่า Telegram จะจัดการกับบอทนี้อย่างไร และถือเป็นอีกครั้งที่ข้อมูลหลุดจาก Facebook น่าจะสร้างปัญหาให้กับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ได้พอสมควร

ที่มา – Alon Gal via Vice

Topics: 
Facebook
Telegram
Privacy