โป๊ปฟรานซิส ส่งสารวันคริสต์มาส ภาวนาเพื่อสงครามยูเครน ขอยุติใช้ “อาหารเป็นอาวุธ”

พระสันตะปาปาฟรานซิส เทศนาต่อคริสตศาสนิกชนในวันอาทิตย์ จากวิหารเซนต์ปีเตอร์ส สำนักวาติกัน โดยตรัสถึงสงครามในยูเครนว่า “ไร้เหตุผล” พร้อมเรียกร้องให้ยุติความขัดแย้งในครั้งนี้

โป๊ปฟรานซิสตรัสว่า “ขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราร่วมใจอย่างแข็งแกร่งเป็นหนึ่งเดียวเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังเจ็บปวด และทรงสร้างความสว่างในจิตใจของผู้มีอำนาจในการกลบเสียงดังสนั่นของอาวุธต่างๆ และยุติสงครามที่ไร้เหตุผลนี้ในทันที”

ผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เตือนว่า สงครามที่กินเวลานาน 10 เดือนแล้วนี้ กำลังทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารทั่วโลก และทรงขอให้ยุติการใช้ “อาหารเป็นอาวุธ”

พระสันตะปาปายังทรงขอให้ทั่วโลกจดจำเด็กๆ ผู้หิวโหยในทุกวันนี้ เพราะอาหารถูกทิ้งขว้างและทรัพยากรต่างๆ ถูกทุ่มไปในการทำสงคราม พร้อมชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจากสงครามยูเครนที่ทำให้มีผู้อดอยากหิวโหยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในอัฟกานิสถาน และทางภาคตะวันออกของแอฟริกา ที่กำลังเผชิญภัยแล้ง

พระองค์ทรงระบุชื่อหลายประเทศที่กำลังเผชิญความยากลำบากในเทศกาลคริสต์มาสปีนี้ ทั้งจากสงครามและความขัดแย้งต่างๆ เช่น อัฟกานิสถาน เยเมน ซีเรีย เมียนมา เลบานอน และเฮติ นอกจากนี้ยังทรงตรัสเป็นครั้งแรกให้หาทางเข้าสู่กระบวนการ “ปรองดอง” ในอิหร่าน ที่ซึ่งกำลังเกิดการประท้วงใหญ่เพื่อเรียกร้องสิทธิสตรีตลอดสามเดือนที่ผ่านมา