นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐ เผยว่ามีสัญญาณที่ชัดเจนว่านายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย กำลังพิจารณาใช้อาวุธชีวภาพและอาวุธเคมีในการโจมตีประเทศยูเครน 

ประธานาธิบดีสหรัฐ เชื่อว่าสาเหตุที่นายปูตินเริ่มพิจารณาใช้อาวุธร้ายแรงดังกล่าวเป็นเพราะเริ่มหลังชนฝาแล้ว

นายไบเดนยืนยันว่าสหรัฐไม่มีอาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพอยู่ในยูเครนตามที่รัสเซียกล่าวหา แต่รัสเซียนั้นมีสัญญาณชัดเจนว่าจะใช้อาวุธเหล่านี้ เพราะมีประวัติเคยใช้มาแล้ว

คำกล่าวของนายไบเดนนี้ตรงกับสิ่งที่เจ้าหน้ารัฐของสหรัฐและในประเทศพันธมิตรแห่งอื่นๆ เคยกล่าวไว้ว่า การที่รัสเซียกล่าวหาว่าสหรัฐมีอาวุธชีวภาพและอาวุธเคมีในยูเครนนั้น เป็นเพียงข้ออ้างเพื่อเพิ่มความชอบธรรมให้ฝ่ายของตนใช้อาวุธเหล่านี้ในการรุกรานประเทศยูเครน