ไบเดนเสนอตั้งหน่วยวิจัยสุขภาพ ARPA-H ใช้โมเดลเดียวกับ DARPA ที่สร้างอินเทอร์เน็ต

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แถลงผลงานต่อรัฐสภาสหรัฐในโอกาสทำงานครบ 100 วัน ประเด็นที่น่าสนใจคือเขาเสนอตั้งหน่วยงานวิจัยแบบเดียวกับ DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ แต่มีภารกิจด้านสุขภาพและการแพทย์แทน

ไบเดน อ้างถึงผลงานของ DARPA ที่ก่อตั้งในปี 1958 ว่าถึงแม้เป็นหน่วยงานด้านการทหาร มีภารกิจด้านความมั่นคง แต่ผลจากงานวิจัยของ DARPA ก็สร้างคุโณปการต่อโลกเทคโนโลยีหลายอย่าง เช่น อินเทอร์เน็ตและ GPS

ในโอกาสที่สหรัฐต้องการเพิ่มงบวิจัยเพื่อแข่งกับประเทศอื่นๆ และประเด็นเรื่องสุขภาพกลายเป็นวาระหลักของโลก เขาจึงเสนอให้ตั้ง Advanced Research Projects Agency for health (ARPA-H) ขึ้นมาในลักษณะเดียวกัน โดยจะให้อยู่ภายใต้ National Institutes of Health ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยด้านสาธารณสุขของสหรัฐ

ในแผนงบประมาณของไบเดน ได้เสนอตั้ง ARPA-H ด้วยงบประมาณ 6.5 พันล้านดอลลาร์ และยังมีข้อเสนอตั้งอีกหน่วยงานแบบเดียวกันคือ ARPA-C สำหรับภารกิจด้าน climate crisis ภายใต้กระทรวงพลังงานสหรัฐด้วยเช่นกัน

ข้อเสนอตั้ง ARPA-H ของไบเดน จำเป็นต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาสหรัฐก่อน

No Description

ที่มา – Whitehouse, New Scientist

Topics: 
DARPA
Joe Biden
Research
Health