ไมโครซอฟท์ระบุ Excel เป็นภาษาโปรแกรมที่คนใช้มากที่สุดในโลก ประกาศเพิ่มฟีเจอร์สร้างฟังก์ชั่นในตัว

ไมโครซอฟท์ประกาศเพิ่มฟีเจอร์สร้างฟังก์ชั่นในตัวเอง เรียกว่า LAMBDA หลังจากก่อนหน้านี้การสร้างฟังก์ชั่นใน Excel ต้องสร้างจากภาษาโปรแกรมอื่น เช่น Visual Basic หรือ JavaScript เท่านั้น พร้อมกับระบุว่า Excel เป็นภาษาโปรแกรมที่คนใช้มากที่สุดในโลก

ฟีเจอร์ LAMBDA ทำให้ผู้ใช้ Excel สามารถประกาศฟังก์ชั่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยสามารถใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของ Excel ที่มีอยู่เดิมได้ โดย LAMBDA จะมาทดแทนการเขียนสูตรที่มีความซับซ้อนสูงๆ แล้ว copy ไปวางทีละเซลล์ แม้ว่า Excel จะสามารถลากสูตรไปตามตารางได้ก็ตาม แต่การลากสูตรไปวางก็สร้างความผิดพลาดได้ง่ายในหลายกรณี แถมตารางโดยรวมอ่านยาก

นอกจากการลดความซับซ้อนของสูตรในตารางแล้ว LAMBDA ยังทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกฟังก์ชั่นแบบ recursive ได้ เหมือนภาษาโปรแกรมเต็มรูปแบบอื่นๆ

ฟีเจอร์ LAMBDA ยังเปิดให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้ Office 365 ที่สมัคร Beta Channel ไว้เท่านั้น

ที่มา – Excel Blog

No Description

ตัวอย่างการประกาศฟังก์ชั่น REPLACECHARS แบบเรียกตัวเองเป็น recursive

Topics: 
Excel
Programming