[ไม่ยืนยัน] FDA กำลังอนุมัติวัคซีน COVID-19 ของ Pfizer ให้ใช้ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

หนังสือพิมพ์ The New York Times อ้างแหล่งข่าวไม่เปิดเผยตัวตน ระบุว่าองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) กำลังจะอนุมัติวัคซีน BNT162b2 ที่พัฒนาโดย Pfizer และ BioNTech ให้ใช้งานกับเด็กอายุ 12 ถึง 15 ปีได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ จากเดิมที่อนุมัติให้ใช้งานในผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไปเท่านั้น

Pfizer ทดสอบเฟส 3 กับกลุ่มตัวอย่างอายุ 12-15 ปีเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในกลุ่มทดสอบขนาดเล็ก มีผู้ร่วมทดสอบเพียง 2,260 คนแบ่งทดสอบยาหลอกและวัคซีนอย่างละครึ่ง หลังการทดสอบพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 18 ราย อยู่ในกลุ่มได้รับยาหลอกทั้งหมด

แม้ผลการทดสอบนี้จะเก็บเคสผู้ติดเชื้อได้ปริมาณน้อย (ส่งผลให้ความมั่นใจต่อตัวเลขประสิทธิภาพต่ำ) แต่ผลการทดลองก็ระบุว่าอัตราการเกิดภูมิ (antibody geometric mean titers – GMTs) ของกลุ่มที่ได้รับวัคซีน สูงถึง 1,239.5 GMTs เทียบกับการทดสอบในกลุ่มอายุ 16 ถึง 25 ปีที่ได้ 705.1 GMTs เท่านั้น ขณะที่ผลข้างเคียงจากวัคซีนอยู่ในระดับเดียวกับที่พบในการทดลองในกลุ่มอายุ 16 ถึง 25 ปี

ทาง Pfizer กำลังทดสอบการใช้วัคซีน BNT162b2 ในอีก 3 กลุ่มอายุ ได้แก กลุ่ม 5 ถึง 11 ปี, กลุ่ม 2 ถึง 5 ปี, และกลุ่ม 6 เดือนถึง 2 ปี

ที่มา – ArsTechnica, Pfizer

Topics: 
Pfizer
USA