AIS ให้ทำ NDID หรือเปิดบัญชีธนาคารที่ตู้ใน AIS Shop ได้ เริ่มต้นที่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรรายแรก

AIS เปิดให้ประชาชนเข้ามาทำ NDID หรือทำการยืนยันตัวตนบนดิจิทัลที่ตู้ AIS Smart Kiosk ใน AIS Shop ทุกสาขา โดยเริ่มต้นการร่วมมือกับธนาคารเกียรตินาคินภัทรเป็นสถาบันการเงินรายแรกที่เปิดให้ลูกค้าแสดงตัวตน เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากผ่านระบบดิจิทัลได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคาร และในปี 2021 จะเริ่มขยายการทำ NDID ไปที่ ร้าน Telewiz ทุกสาขาทั่วประเทศ และ AIS Buddy สาขาที่เข้าร่วมโครงการ

เมื่อลูกค้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นธนาคารเกียรตินาคินภัทรแล้ว สามารถใช้ช่องทาง AIS ในการยืนยันตัวตนได้ จากนั้นจึงไปยืนยันตัวตนด้วยการเสียบบัตรประชาชนที่ตู้ kiosk ที่ AIS Shop และกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อทำการยืนยันตัวตน

No Description

ที่มา – ข่าวประชาสัมพันธ์

Topics: 
AIS
NDID