Alibaba โอเพนซอร์ส PolarDB ฐานข้อมูล PostgreSQL แบบกระจายตัว ใช้งานแอปเดิมได้ทันที

Alibaba เปิดโครงการ PolarDB ชุดแพตช์และส่วนขยายสำหรับ PostgreSQL เพื่อให้กลายเป็นระบบฐานข้อมูลแบบกระจายตัว (distributed database) สามารถขยายระบบโดยโดยเพิ่มโหนดเข้าไปในคลัสเตอร์

ตัวโครงการระบุว่า PolarDB รองรับ SQL เท่ากับ PostgreSQL เดิม รวมถึงฟีเจอร์เช่น ACID สำหรับทำ transaction ข้อมูลแต่ละตารางจะถูกแยกออกเป็น shard กระจายไปตามโหนดต่างๆ พร้อมกับสำเนาอีก 2 โหนด ทำให้คลัสเตอร์ขั้นต่ำต้องมี 3 โหนด สามารถมีโหนดขนาดเล็กเพื่อเก็บ write ahead log เท่านั้น โดยไม่ต้องรันคิวรีจริงทำให้มีขนาดเล็กกว่า

นอกจาก PoloarDB แล้ว ทาง Alibaba ยังมีฐานข้อมูลแบบกระจายตัวอีกตัวคือ OceanBase ที่พัฒนาภายในสำหรับให้บริการบนคลาวด์ของตัวเอง โดยรองรับ SQL เหมือนกับ Oracle หรือ MySQL สัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวว่าบริษัทจะเปิดซอร์สของ OceanBase ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้

ที่มา – GitHub: PolarDB

No Description

Topics: 
Alibaba
Database
PostgreSQL