Alphabet เผยข้อมูล Project Amber เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดสำหรับสุขภาพจิตอย่างเป็นรูปธรรม อยู่ใต้สังกัด X

X ศูนย์รวมโครงการ Moonshot Factory โพสต์เรื่อง Project Amber เป็นโครงการเกี่ยวกับสุขภาพจิตจาก X ซึ่งเริ่มต้นมทาได้ราว 3 ปีแล้ว เป้าหมายของโครงการนี้คือต้องการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับปัญหาสุขภาพจิต

ความท้าทายของ Project Amber อย่างหนึ่งคือการประเมินสุขภาพจิต ทั้งฝ่ายผู้ที่มีปัญหาและฝ่ายผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต เพราะปัญหาสุขภาพจิตมีกว่านับพันรูปแบบที่แตกต่างกัน ปัจจุบันการประเมินมักจะเป็นการพูดคุยด้วยคำถามที่ออกแบบมาเพื่อสุขภาพจิตหรือทำแบบสอบถามอย่าง PHQ-9 หรือ GAD-7 แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นนามธรรม ในขณะที่โรคอื่น ๆ อย่างเบาหวานจะมีตัวชี้วัดแบบเป็นรูปธรรมที่บ่งบอกได้ชัดเจน Project Amber จึงตั้งขึ้นเพื่อหาคำตอบที่เป็นรูปธรรมให้กับการประเมินด้านสุขภาพจิต

วิธีหนึ่งที่ Project Amber จะใช้คือนำเทคโนโลยี electroencephalography หรือ EEG มาใช้งานร่วมกับเทคนิค machine learning

วันนี้ Project Amber เริ่มโอเพ่นซอร์สทั้งส่วน hardware design, visualizer และ stimulus software โดยโค้ดสำหรับโปรเจคนี้อยู่ที่ GitHub รวมถึงเปิดให้ใช้แอปและสิทธิบัตรของโครงการที่ระบุไว้ในหน้านี้ เพื่อให้นักวิจัยด้านสุขภาพจิตนำเครื่องมือไปสร้าง EEG หรือออกแบบใหม่โดยใช้ดีไซน์ของ Amber เป็นตัวตั้งต้นก็ได้

นอกจากโอเพ่นซอร์สแล้ว Project Amber ได้บริจาคโปรโตไทป์กว่า 50 ตัวให้ Sapien Labs สำหรับให้นักวิจัยทั่วโลกใช้งานตามโครงการ Human Brain Diversity Project เพื่อสนับสนุนงานวิจัย EEG ทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Project Amber อ่านได้จาก Medium

ที่มา – Project Amber (Medium)

No Description
โปรโตไทป์ EEG ล่าสุดของโครงการ ภาพจาก Project Amber

Topics: 
Alphabet
X