Amazon โชว์จานดาวเทียมสำหรับโครงการ Kuiper ทำความเร็ว 400Mbps

Amazon รายงานถึงความก้าวหน้าของโครงการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Kuiper ที่เตรียมจะให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วโลกด้วยดาวเทียม 3,236 ดวงที่โคจรในวงโคจรระดับต่ำ โดยตอนนี้จานดาวเทียมทดสอบกับดาวเทียมจริงสำเร็จแล้ว และทำแบนวิดท์ได้ถึง 400Mbps พร้อมกับระบุว่าในเวอร์ชั่นต่อๆ ไปจะทำแบนวิดท์ได้สูงกว่านี้

จานดาวเทียมของ Kuiper เป็นจานในคลื่นวิทยุย่าน Ka แบบ single aperture phased array ตัวจานมีขนาด 30 เซนติเมตรใช้ทั้งรับและส่งข้อมูล

ผลทดสอบจานนี้ทดสอบกับดาวเทียมไม่เปิดเผยชื่อดวงหนึ่งที่โคจรในวงโคจรค้างฟ้า (GEO) แม้ว่าดาวเทียม Kuiper ของจริงจะโคจรระดับต่ำกว่านี้ 50 เท่า

ที่มา – Amazon

Topics: 
Amazon
Satellite