Apple ประกาศโครงการซ่อม iPhone 11 ที่มีปัญหาหน้าจอสัมผัสให้ฟรี

แอปเปิลประกาศโครงการซ่อม iPhone 11 ที่มีปัญหาการตอบสนองเวลาแตะหน้าจอให้ฟรี โดยบอกว่าสาเหตุเกิดจากปัญหาในชิ้นส่วนที่เกียวข้องกับจอแสดงผล

แอปเปิลบอกว่า iPhone 11 ที่มีปัญหาดังกล่าว มีจำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เล็กน้อย เครื่องที่ได้รับผลกระทบผลิตในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2019 ถึงพฤษภาคม 2020

ผู้ใช้ iPhone 11 ที่พบปัญหานี้ สามารถตรวจสอบจากหมายเลขซีเรียลของเครื่อง ที่เว็บไซต์ของโครงการ หากเข้าเงื่อนไข สามารถขอรับการซ่อมได้ฟรีที่ศูนย์บริการ AASP หรือที่ Apple Store

ที่มา: The Verge

alt="iPhone 11"

Topics: 
iPhone 11
Apple