Apple ประกาศโครงการเปลี่ยนแบตฯ MacBook Pro ปี 2016-17 ที่เจอปัญหาชาร์จแบตเกิน 1% ไม่ได้

แอปเปิลประกาศโครงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรี สำหรับผู้ใช้ MacBook Pro รุ่นปี 2016 และ 2017 ที่พบปัญหาแบตเตอรี่ชาร์จเกิน 1% ไม่ได้ ซึ่งแอปเปิลระบุว่ามีลูกค้าส่วนน้อยที่พบปัญหานี้

หากผู้ใช้งานพบปัญหาดังกล่าว สามารถตรวจสอบว่าเครื่องเข้าเกณฑ์กลุ่มปัญหานี้หรือไม่ สำหรับ Big Sur ไปที่เมนู Apple เลือก System Preferences > Battery > Battery Health ถ้าสถานะระบุว่า Service Recommended (แนะนำให้เข้ารับบริการ) ให้ติดต่อ Apple Store หรือศูนย์บริการ AASP เพื่อรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรี โดยแอปเปิลจะตรวจสอบคอมพิวเตอร์อีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าเครื่องเข้าเกณฑ์ แต่หากระบุว่าสถานะปกติ แปลว่าแบตเตอรี่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้

กรณี macOS เป็นเวอร์ชัน Catalina หรือเก่ากว่านั้น ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วคลิกที่ไอคอนแบตเตอรี่ในแถบเมนูเพื่อดูสถานะ

ทั้งนี้แอปเปิลแนะนำให้ผู้ใช้งานอัพเดต macOS Big Sur เป็นเวอร์ชันล่าสุด 11.2.1 ซึ่งแก้ไขปัญหาการชาร์จแบตเตอรี่แล้ว หรือเลือกอัพเดตเสริมสำหรับ macOS Catalina 10.15.7

ที่มา: The Verge และแอปเปิล

MacBook Pro

Topics: 
Apple
MacBook Pro
Battery