Atlassian ซื้อกิจการ Mindville ซอฟต์แวร์จัดการทรัพย์สินในองค์กร เสริมทัพ Jira

Atlassian บริษัทซอฟต์แวร์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เจ้าของ Jira, Trello, Bitbucket ประกาศซื้อกิจการบริษัท Mindville ที่ทำระบบจัดการทรัพย์สินขององค์กร (asset management) ที่ขี่อยู่บนแพลตฟอร์ม Jira อีกทีหนึ่ง

ซอฟต์แวร์ของ Mindville ใช้จัดการทรัพย์สินทุกประเภทในองค์กร ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคคล รถยนต์ พาหนะ สิทธิบัตร ข้อมูล ฯลฯ ที่เดิมมักถูกแยกย้ายกันเก็บตามฝ่ายต่างๆ และมีวิธีเก็บข้อมูลแตกต่างกัน (เช่น ลงฐานข้อมูล ไฟล์) ซอฟต์แวร์ของ Mindville สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่เดียวกัน มีระบบ automation จัดการอัตโนมัติ และวิเคราะห์ข้อมูลให้เสร็จสรรพ

การที่ซอฟต์แวร์ของ Mindville อยู่บนระบบของ Jira อยู่แล้ว จึงไม่น่าแปลกใจนักที่ Atlassian จะซื้อกิจการแล้วผนวกเข้ามาเป็นบริการของ Jira ซะเลย

No Description

No Description

ที่มา – Mindville, Atlassin TechCrunch

Topics: 
Atlassian
Jira
Enterprise
Acquisition