CDPR ประกาศคืนเงิน Cyberpunk 2077 ให้ทุกคน ถ้าร้านไม่ยอมคืน ยินดีควักเงินจ่ายให้แทน

CD Projekt Red ประกาศจุดยืนยินดีคืนเงินให้กับผู้ซื้อ Cyberpunk 2077 ทุกคน กรณีของการซื้อผ่านร้านออนไลน์อย่าง PlayStation Store และ Microsoft Store คงไม่มีปัญหา เพราะร้านมีนโยบายคืนเงินอยู่แล้ว

ความยากคงไปอยู่ที่การซื้อจากร้านค้าปลีก (ทั้งซื้อแบบแผ่น และซื้อโค้ดดิจิทัล) ที่มีความซับซ้อนสูงเรื่องการขอเงินคืน เพราะร้านค้าปลีกแต่ละแห่งมีนโยบายคืนเงินแตกต่างกัน

CD Projekt Red บอกว่าหากประสบปัญหาการขอเงินคืน ให้ส่งหลักฐานการซื้อไปทางอีเมล helpmerefund@cdprojektred.com ภายในวันที่ 21 ธันวาคมนี้ และ CD Projekt Red ยินดีควักเงินจ่ายคืนให้เองถ้าจำเป็น

No Description

Topics: 
Cyberpunk 2077
CD Projekt RED
Games