Cisco ไตรมาสล่าสุด รายได้รวมเพิ่มขึ้น 7%

Cisco รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ตามปีการเงินบริษัท 2021 สิ้นสุดวันที่ 1 พฤษภาคม 2021 รายได้รวม 12,803 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน และมีกำไรสุทธิแบบบัญชี GAAP ที่ 2,863 ล้านดอลลาร์

Chuck Robbins ซีอีโอ Cisco กล่าวว่าบริษัทมั่นใจในกลยุทธ์ในการเป็นผู้นำ เพื่อรองรับลูกค้าที่อยู่ในการเปลี่ยนผ่านหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทำงานแบบผสมผสาน Hybrid Work, การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล, การใช้งานคลาวด์ที่มากขึ้น ไปจนถึงเพิ่มจำนวนลูกค้าจาก Subscription

รายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ Infrastructure Platform เพิ่มขึ้น 6% เป็น 6,832 ล้านดอลลาร์ กลุ่ม Applications เพิ่มขึ้น 5% เป็น 1,426 ล้านดอลลาร์ กลุ่ม Services เพิ่มขึ้น 8% เป็น 3,664 ล้านดอลลาร์ Security เพิ่มขึ้น 13% เป็น 876 ล้านดอลลาร์

ที่มา: Cisco

alt="Cisco"

Topics: 
Cisco
Financial Report