Coinbase ยื่นเอกสารเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์แบบ Direct Listing ในปีนี้

Coinbase แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตชื่อดังของสหรัฐฯ ยื่นเอกสาร S-1 ต่อกลต. สหรัฐฯ แล้ว เพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดหุ้นเร็ว ๆ นี้

Coinbase เป็นสตาร์ทอัพทำแพลตฟอร์มสำหรับแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโต รายได้หลักจะมาจากการทำธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโต ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วมากในช่วงปีที่ผ่านมาเนื่องจากสกุลเงินคริปโตมียอดซื้อขายแลกเปลี่ยนและทำธุรกรรมสูงขึ้นมาก

สำหรับงบการเงินของ Coinbase บริษัทเติบโตไวมากในช่วงปีที่ผ่านมา โดยในปี 2019 ทางบริษัทมีรายได้ 533.7 ล้านดอลลาร์ มีผลประกอบการขาดทุน 30.4 ล้านดอลลาร์ แต่ในปี 2020 มีรายได้ 1.28 พันล้านดอลลาร์ และมีผลประกอบการกำไรถึง 127.5 ล้านดอลลาร์ เท่ากับว่าบริษัทเติบโตถึง 139% ในปีที่แล้ว แต่ผลประกอบการของบริษัทก็ค่อนข้างแกว่งมาก โดยในปีที่ผ่านมา Coinbase มีผลประกอบแต่ละไตรมาสอยู่ที่ 190.6, 186.4, 315.4 และ 585.1 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2019 ที่เป็นลบก็สามารถพลิกกลับมาเป็นบวกได้ในปีที่แล้ว

การเข้าตลาดหุ้นของ Coinbase จะเป็นการเข้าตลาดแบบ Direct Listing คือไม่มีการออกหุ้นเพิ่มทุนหรือไอพีโอเพื่อเสนอขายต่อสาธารณะ วิธีเข้าตลาดหุ้นลักษณะนี้คือเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถขายหุ้นออกมาได้ง่ายขึ้น โดยบริษัทที่เคยเพิ่มทุนลักษณะนี้มี Slack และ Spotify ซึ่งหุ้นสามัญของ Coinbase จะใช้สัญลักษณ์การซื้อขายว่า COIN ลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq โดยทางบริษัทคาดว่าจะเริ่มนำหุ้นเข้าตลาดได้ในปีนี้

ที่มา – TechCrunch, SEC

No Description
ภาพจากเอกสาร S-1 จากเว็บไซต์ SEC

Topics: 
Coinbase
Cryptocurrency
IPO