Craig Federighi อธิบายเบื้องหลังการทำงานของ Scribble บน iPadOS14

Scribble เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ใหม่ชูโรงของ iPadOS 14 ระบบปฏิบัติสำหรับบน iPad ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้ Apple Pencil เขียนลายมือในช่อง input ของแอปหรือเว็บ และระบบจะแปลงเป็นตัวหนังสือให้ โดย Popular Mechanics ได้สัมภาษณ์ Craig Federighi รองประธานฝ่ายวิศวกรรมอาวุโสของแอปเปิล ทำให้เห็นแนวทางการออกแบบ Scribble ในการอ่านลายมือที่น่าสนใจ

โดยการทำงานของ Scribble นั้น เป็นการประมวลผลจบที่ระดับอุปกรณ์ ชุดข้อมูลที่ใช้เรียนรู้จึงต้องเตรียมไว้ก่อนหน้าแล้ว วิธีการของแอปเปิลคือใช้กลุ่มตัวอย่างคนจากทั่วโลก ให้แต่ละคนเขียนข้อความ ทั้งแบบเขียนเร็ว เขียนช้า เขียนเอียง ในหลายรูปแบบ โดยนอกจากแอปเปิลจะนำข้อมูลมารู้จำจากตัวอักษรแล้ว ยังศึกษาจังหวะการเขียนแต่ละตัวอักษรด้วย เพราะจะทำให้เข้าใจได้มากขึ้นว่าผู้เขียนกำลังเขียนตัวอะไร ผลคือ Scribble สามารถวิเคราะห์ตัวอักษรได้รวดเร็ว แม้แต่ระหว่างที่เรายังเขียนข้อความไม่เสร็จ

ปัจจุบัน Scribble รองรับภาษาอังกฤษ, จีนตัวเต็ม และจีนตัวย่อ

ที่มา: Popular Mechanics ผ่าน MacRumors

alt="Scribble"

Topics: 
iPadOS 14
Apple
Machine Learning
Craig Federighi