CSL Enterprise Cloud Managed Service ให้องค์กรใช้ระบบ Cloud อย่างมั่นใจขึ้นอีกขั้น

ในปัจจุบันแม้การมี Server ภายในองค์กรยังมีจุดเด่นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากองค์กรสามารถกำหนดความเข้มงวดในการเข้าถึงข้อมูลได้เองเพราะข้อมุลอยู่ภายในองค์กร แต่เมื่อมีการระบาดของโควิด การเข้าไปทำงานที่สำนักงานในช่วงสถานการณ์เป็นไปได้ยาก และควรหลีกเลี่ยง บริษัทส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะทำงานแบบ Work Form Home ซึ่งต้องพึ่งพิงการทำงานผ่านระบบ Cloud เป็นหลัก เพื่อให้สามารถทำงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา และส่วนใหญ่มักจะฝากระบบไว้บน Cloud ของผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ แต่การเข้าถึง และทำงานผ่านระบบ Cloud ทีมีมากขึ้นกว่าในช่วงสถานการณ์ปกติ องค์กรควรพิจารณาเรื่องการดูแลระบบ Cloud ขององค์กร ให้มีความเข้มข้น และรัดกุม เพื่อดูแลข้อมูล และทรัพยากรขององค์กร ให้การทำงานราบรื่น ไม่ติดขัด เมื่อการทำงานส่วนใหญ่ต้องขึ้นอยู่กับระบบ Cloud การดูแลระบบ แบบ 24 ชั่วโมง และมีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีหากเกิดปัญหา การประเมิน capacity ที่ใช้งานให้เพียงพอแม้ในช่วงที่มีการใช้งานมากทำให้ server load การช่วย monitor เพื่อให้สามารถตัดสินใจขยายพื้นที่ server หรือปรับจูน server เป็นไปอย่างทันเวลาเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ และควรมีมืออาชีพมาช่วยดูแล เพราะความเสียหายแม้เพียงเสี้ยวนาทีอาจหมายถึง ความน่าเชื่อถืออันยาวนานขององค์กรที่ต้องเสียไป

alt="https://www.csl.co.th/content/contentnews/87149_Adver_EnterpriseCloudMS_01_1200x625.jpg"

Enterprise Cloud จากผู้ให้บริการในประเทศ ที่พร้อมสนับสนุนการใช้งานที่คล่องตัวอย่างต่อเนื่องด้วยโครงข่ายความเร็วสูง

alt="https://www.csl.co.th/content/contentnews/40321_32732_Adver_EnterpriseCloudMS_02_1200x625_v3.jpg"

CSL ผู้ให้บริการสัญชาติไทย ให้บริการ Enterprise Cloud ในระดับ Infrastructure as a Service (IaaS) สำหรับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ ใน Data Center มาตรฐานสากล การันตีความเสถียร ประสิทธิภาพ และความมั่นคงปลอดภัย ด้วยมาตรฐานระดับสากลถึง 7 รายการ ได้แก่ ISO 9001, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 14001, CSA-STAR และ เป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับ Certificate of Data Center Design และจากการผนวกรวมกับ AIS ในปี 2019 เราจึงพร้อมสนับสนุนการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และคล่องตัวด้วยการต่อเชื่อมกับโครงข่ายความเร็วสูงที่บริหารจัดการเอง ปัจจุบันเรามีลูกค้าที่ไว้วางใจใช้งานบนระบบ Cloud อยู่มากกว่า 3,000 VM

การเก็บข้อมูลโดยใช้บริการ Enterprise Cloud จากผู้ให้บริการในประเทศมีข้อดีหลายอย่างเช่น ทำให้ข้อมูลขององค์กรอยู่ในประเทศไทย เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบางหน่วยง่าน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ค่าบริการของ Enterprise Cloud จะใช้วิธีเหมาจ่ายตามที่ตกลงกัน ไม่ได้เป็น Pay-Per-Use เหมือน Public Cloud ต่างประเทศ ทำให้องค์กรสามารถประเมินค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ แต่หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มการใช้งานก็สามารถทำได้ทันที โดยจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเดือนถัดไป ที่สำคัญคือ การใช้บริการ Enterprise Cloud ภายในประเทศของ CSL และ AIS สามารถรับส่งข้อมูลจาก Cloud ได้อย่างไม่จำกัด

มืออาชีพที่จะช่วยดูแลระบบ Cloud ขององค์กร

alt="https://www.csl.co.th/content/contentnews/32155_75424_Adver_EnterpriseCloudMS_03_1200x625.jpg"

ดูแลระบบ Cloud แบบครบวงจรอีกขั้น ด้วยบริการ Enterprise Cloud Managed Service จาก CSL พร้อมช่วยดูแลให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud, Network, Security และ System โดยผู้มีประสบการณ์ด้าน Cloud มากกว่า 15 ปี แจ้งเตือน 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของระบบ cloud หากเกิดเหตุขัดข้องพร้อมช่วยแก้ปัญหาให้ระบบสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังมีบริการสนับสนุนหลังการขายโดยทีมซัพพอร์ตซึ่งเป็นคนไทย บริการ Enterprise Cloud Managed Service นี้ครอบคลุมทั้ง Enterprise Cloud ของ CSL และ AIS

บริการ 2 package หลัก และ packageบริการเสริมเลือกได้ตามการใช้งาน

alt="https://www.csl.co.th/content/contentnews/22894_9073_Adver_EnterpriseCloudMS_04_1200x625.jpg"

บริการหลัก

  1. Essential Package : เฝ้าระวังระบบแบบ 24×7 แจ้งเตือนผ่าน Email และ SMS เมื่อเกิดปัญหา แก้ปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้องค์กรมั่นใจได้ว่าทรัพยากรบนระบบ Cloud จะมีเพียงพอ และทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  2. Premium Package : ดูแลถึงระดับ OS ทั้งเรื่อง การอัปเดตแพตช์ การเฝ้าระวังสถานะการทำงานของ Services รวมทั้งจัดทำ Change report

บริการเสริม

ต่อยอดให้ครบวงจรยิ่งขึ้นกับบริการ Disaster Recovery, Security Solutions, OS Patch Management เป็นต้น

CSL พร้อมให้บริการเรื่อง IT แบบ One Stop

CSL มีความพร้อมให้บริการด้าน IT แบบ One Stop ทำให้ลูกค้าไม่ต้องยุ่งยากที่จะต้องไปติดต่อ Supplier หลายๆราย ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ Enterprise Cloud หรือ Enterprise Cloud Managed Service รวมถึง Solutions และบริการต่อยอดต่างๆ CSL มีประสบการณ์ด้าน IT มากว่า 25 ปี มี Network ที่บริหารจัดการเอง และ ทีมผู้เชี่ยวชาญของ CSL ยังผ่านการอบรมและได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะในหลายด้านไม่ว่าจะเป็น Microsoft, VMware, Red Hat, Fortinet, ITIL และอื่นๆ ทำให้มั่นใจว่าทั้งระบบ Cloud และ Ecosystem ที่เกี่ยวข้องจะสามารถให้บริการอย่างราบรื่น ปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าได้อย่างเต็มที่

No Description

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Managed Services ติดต่อทีมงาน CSL ได้ที่อีเมล csl-presales@ais.co.th หรือโทร 02-263-8185 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

Topics: 
CSL