Dell Technologies ประกาศแยกหุ้น VMware ที่บริษัทถืออยู่ คาดแล้วเสร็จ Q4

Dell Technologies ประกาศแผนแยกหุ้น 80.6% ของ VMware ซึ่งบริษัทถืออยู่ออกไป (spin-off) ซึ่งจะทำให้ทั้ง Dell และ VMware แยกการทำงานกันเป็นสองบริษัท จากเดิมที่ VMware มีสถานะเป็นบริษัทลูกของ Dell โดยคาดว่ากระบวนการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2021

สำหรับขั้นตอนนั้น ผู้ถือหุ้น Dell จะได้รับหุ้น VMware ในอัตราส่วน 1 หุ้น Dell ต่อ 0.44 หุ้น VMware โดยประมาณ และ VMware จะจ่ายเงินปันผลพิเศษให้ผู้ถือหุ้นรวมทั้ง Dell อีกด้วย

Michael Dell ซีอีโอ Dell Technologies อธิบายว่าทั้งการแยกหุ้นนี้ ทำให้สองบริษัทสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันตามกลยุทธ์และแนวทางของตน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีมากขึ้น รวมทั้งเป็นการปรับโครงการสร้างทางการเงินของ Dell

ส่วน Zane Rowe ซีเอฟโอ VMware ที่ตอนนี้รักษาการณ์ซีอีโอด้วย บอกว่าจากนี้ VMware จะมีโอกาสที่มากขึ้นในการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ จากที่ก่อนหน้านี้บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทลูกของ Dell ซึ่งสร้างข้อจำกัดบางอย่าง

ที่มา: Dell Technologies และ CNBC

alt="Dell and VMware spin-off"

Topics: 
Dell Technologies
VMware