Deno ออกรุ่น 1.9 เตรียมย้าย HTTP Server ไปยัง Rust, ขอสิทธิ์เพิ่มระหว่างรันได้

Deno รันไทม์สำหรับรันจาวาสคริปต์บนเซิร์ฟเวอร์ คู่แข่ง NodeJS ออกเวอร์ชั่น 1.9 โดยมีฟีเจอร์ใหญ่คือการเตรียมเปลี่ยน HTTP Server ในตัว จากเดิมที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เขียนด้วย TypeScript มาเป็นโครงการ Hyper ที่เป็นภาษา Rust (ตัว Deno เองเป็น Rust อยู่แล้ว)

การเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทำให้ Deno จะรองรับ HTTP/2 ไปด้วย และประสิทธิภาพยังดีขึ้นถึง 48% จากการทดสอบตอบกลับด้วยข้อความ Hello World อย่างเดียว แต่ตอนนี้ฟีเจอร์นี้ยังปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น ต้องเปิดด้วยออปชั่น --unstable เท่านั้น

ฟีเจอร์อื่นๆ เช่น

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียกโค้ดภาษา Rust
  • รองรับ Blob URL
  • จำกัดสิทธิการอ่านตัวแปร environment ให้อ่านได้บางตัวแปร และจำกัดสิทธิการรันโปรแกรมภายนอกให้รันเฉพาะโปรแกรมที่กำหนด
  • ขอสิทธิเพิ่มเติมระหว่างการรันได้ ใช้สำหรับการรันสคริปต์ต่างๆ เช่น สคริปต์ติดตั้งโปรแกรม

ที่มา – Deno Blog

Topics: 
Deno
Open Source
JavaScript