Discord ฉลองครบรอบ 6 ปี ปรับโลโก้-สี-ฟอนต์ ใหม่

Discord ประกาศฉลองครบรอบ 6 ปี ด้วยการปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่ ซึ่งสัญลักษณ์ปัจจุบันเป็นคาแรกเตอร์ที่ Discord เรียกชื่อว่า Clyde โดยปรับเปลี่ยนรูปร่างให้ดูเรียบง่ายมากขึ้น รวมทั้งนำ Clyde ออกจากกล่องคำพูด ที่เรียกว่า Home ออก ทำให้เกิดความสมมาตรและนำไปต่อยอดในงานออกแบบได้มากกว่าเดิม

นอกจากคาแรกเตอร์ที่เปลี่ยนไป ฟอนต์ของ Discord ก็ปรับรูปแบบด้วยเช่นกัน รวมทั้งสีพื้นหลังที่เรียกว่าสี Blurple ก็ปรับเฉดให้สว่างสดใสมากขึ้น (จาก 7289DA เป็น 5865F2)

Discord บอกว่าฟังก์ชันการทำงานทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม แต่ผู้ใช้งานอาจรู้สึกว่าสีโลโก้ดูสว่างตามากขึ้น

ที่มา: Discord

alt="Discord"

โลโก้เดิม

alt="Discord"

Topics: 
Discord
Branding