Docker แยกโครงการ Registry ออกเป็นโครงการแยก ใช้ชื่อ Distribution พร้อมส่งเข้า CNCF

Docker Inc ผู้ดูแลโครงการ Docker ประกาศแยกโครงการส่วน Registry ออกมาเป็นโครงการใหม่ในชื่อ Distribution พร้อมกับบริจาคโค้ดเข้า CNCF ให้ดูแลโครงการ

แม้ Docker จะเป็นผู้ออกแบบฟอร์แมตไฟล์อิมเมจสำหรับรันคอนเทนเนอร์ทุกวันนี้ (จนคนเรียกสลับกันไปมาระหว่าง Docker และคอนเทนเนอร์) แต่ในโลกองค์กรก็มี Registry ใช้งานกันหลายยี่ห้อ เช่น Harbor ของ VMWare หรือ Quay (คี) ของ Red Hat ทาง Docker ระบุว่าหลายครั้งโครงการมัก fork จาก Docker ออกไปแล้วแก้นิดๆ หน่อยๆ แต่ไม่ส่งโค้ดกลับเข้าโครงการต้นน้ำ ทำให้ขาดความร่วมมือในการพัฒนา

แนวทางการสร้างโครงการแยกครั้งทาง Docker หวังว่าจะให้ทุกคนมาช่วยกันพัฒนา Registry กลางที่ทุกคนนำไปพัฒนาต่อได้ โดยติดต่อเชิญชวนนักพัฒนาจาก GitHub, Digital Ocean, Mirantis, และ Harbor แล้ว

ที่มา – Docker

No Description

Topics: 
Docker
Container