Docker Desktop ออกเวอร์ชัน 3.0 ไฟล์อัพเดตขนาดเล็กลง ไม่บังคับ restart โปรแกรม

Docker ประกาศออก Docker Desktop 3.0.0 ที่ไม่มีฟีเจอร์ใหม่ แต่ปรับเปลี่ยนการทำงานให้ไฟล์อัพเดตมีขนาดเล็กลง ดาวน์โหลดเร็วขึ้น

  • เปลี่ยนวิธีการดาวน์โหลดไฟล์อัพเดตเวอร์ชัน จากการดาวน์โหลดไฟล์เต็มทั้งหมด มาเป็นการดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์ที่เปลี่ยนแปลง ลดขนาดลงเหลือเพียงไม่กี่สิบ MB จากเดิมเป็นหลักหลายร้อย MB
  • เปลี่ยนวิธีการอัพเดตเป็นการดาวน์โหลดไฟล์เบื้องหลัง ผู้ใช้แค่กด restart โปรแกรมเท่านั้น และ restart เมื่อไรก็ได้ที่ต้องการ
  • ยกเลิกเวอร์ชันที่แยกเป็น Stable กับ Edge ลดการออกรุ่นมาเหลือรุ่นมาตรฐานตัวเดียว เพื่อลดความสับสนของผู้ใช้ ส่วนนักพัฒนาที่สนใจทดสอบของใหม่ ให้ไปเข้าร่วม Docker Developer Preview Program แทน

ที่มา – Docker

No Description

Topics: 
Docker