Docker Hub ยอมถอย ไม่จำกัดการ pull โครงการโอเพนซอร์ส

Docker Hub แก้นโยบายจำกัดการดึงอิมเมจคอนเทนเนอร์ ที่กำลังค่อยๆ ลดลงจนเหลือเพียง 100 ครั้งต่อ 6 ชั่วโมง โดยยอมยกเว้นข้อจำกัดนี้หากโครงการเป็นโครงการโอเพนซอร์สที่เข้าข่าย

เงื่อนไขการเป็นโครงการโอเพนซอร์สตามนิยามของ Docker Hub ต้องเป็นโครงการสาธารณะไม่ทำการค้า, ใช้สัญญาอนุญาตตามแนวทาง OSI, ไม่จำกัดประเภทการใช้งาน กระบวนการขอเป็นโครงการโอเพนซอร์สยังต้องยื่นเรื่องให้ทาง Docker Hub ตรวจสอบ และยังมีการตรวจสอบซ้ำทุก 12 เดือน

ข้อจำกัดเช่นนี้ถือว่าจำกัดกว่าเงื่อนไขเดิมที่อิมเมจต้องเปิดเป็นสาธารณะให้คนทั่วไปดาวน์โหลดไปใช้งานได้ ที่ผ่านมาอิมเมจบน Docker Hub จำนวนมากไม่ได้เป็นโครงการโอเพนซอร์ส เช่นโครงการ Microsoft SQL Server ก็เป็นซอฟต์แวร์แบบปิดซอร์สที่เปิดให้ทดลองใช้งานได้เท่านั้น หากต้องการใช้งานจริงยังคงต้องการไลเซนส์อยู่

ที่มา – Docker

Topics: 
Docker
Container