Excel for Web ปรับปรุงให้จัดฟอร์แมตเซลล์ได้สะดวกขึ้น/มีเมนูคลิกขวาแล้ว, ใช้งาน Table ได้ใกล้เคียง​ Excel Desktop มากขึ้น

เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาไมโครซอฟท์ได้ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ให้กับ Excel for Web
โดยได้เพิ่มเมนูและตัวเลือกใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การปรับแต่งสีและฟอร์แมตของเซลล์ทำได้ง่ายสะดวกขึ้น, เพิ่มเมนูคลิกขวาช่วยแสดงตัวเลือกปรับแต่งฟอร์แมตที่ใช้งานบ่อย, และยังได้ปรับปรุง table บน Excel เวอร์ชันเว็บให้สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับการใช้ Excel เวอรชันเดสก์ทอปมากขึ้น

รายละเอียดทั้งหมดพอสรุปได้ดังนี้

  • เพิ่มหน้าต่างปรับแต่งสีโดยกำหนดเอง (custom color)
  • เพิ่มเมนูรวมฟอร์แมตและสไตล์ของเซลล์ให้สามารถปรับแต่งเซลล์ให้อยู่ในรูปแบบที่ Excel กำหนดไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว

No Description

  • เพิ่มเครื่องมือวาด/ลบเส้นตาราง

No Description

  • เพิ่ม mini​ toolbar เมื่อผู้ใช้คลิกขวา ช่วยให้สามารถเข้าถึงตัวเลือกปรับแต่งฟอร์แมตที่งานใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว

No Description

  • ปรับปรุงวิธีการใช้งาน table ให้สอดคล้องกับ Excel เวอรชันเดสก์ทอป โดยจะสามารถใช้แท็บ Table Design เพื่อปรับสไตล์ของทั้ง table, ตั้งชื่อให้กับ table ไปจนถึงการสั่งเพิ่ม total row

No Description

  • และยังสามารถเลือกข้อมูลใดๆ มาแปลงเป็น table (คำสั่ง Format As Table) ได้เหมือนกันกับ Excel เวอรชันเดสก์ทอป อีกด้วย

No Description

ไม่เพียงแค่นั้น ไมโครซอฟท์ยังได้ประกาศว่าทางบริษัทจะเดินหน้าปรับปรุงฟีเจอร์ต่างๆ Excel บนเว็บต่อไป และกำลังพัฒนาฟังก์ชัน print preview ขึ้นมาใหม่ โดยจะสามารถใช้การแทรกตัวคั่นหน้า (page break) และสามารถสั่งปรินท์เอกสารเฉพาะส่วนได้ (Set print area) ได้ในเร็วๆ นี้ครับ

ที่มา – Excel Blog via Windows Central

Topics: 
Excel
Microsoft Office
Microsoft