Facebook ประกาศไม่รับโฆษณาการเมืองชิ้นใหม่ก่อนวันเลือกตั้งสหรัฐฯ 1 สัปดาห์

Facebook ประกาศไม่รับโฆษณาการเมืองชิ้นใหม่ก่อนวันเลือกตั้งสหรัฐฯ 1 สัปดาห์ ป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลปลอมเกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วงเวลาสำคัญ

Facebook ระบุด้วยว่าจะลบโพสต์ที่อ้างว่าคนจะติดโรค COVID-19 ถ้าออกไปเลือกตั้ง พร้อมทั้งแนบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับโรคระบาดและการเลือกตั้ง 2020 ไปยังโพสต์ที่ใช้ COVID-19 เป็นข้ออ้างในการกีดกันการลงคะแนนเสียงรวมถึงโพสต์ที่พยายามลดความชอบธรรมของการเลือกตั้ง

และหากพรรคการเมืองใดพยายามจะประกาศชัยชนะหรือแถลงผลคะแนน Facebook ก็จะแนบแหล่งตรวจสอบข้อมูลผลการเลือกตั้งคือ Reuters และ National Election Pool ในระหว่างนี้ Facebook ก็จะผลักดันแหล่งข้อมูลเลือกตั้งหรือ Voter Information Center ไว้ด้านบนสุดของหน้าจอแอป Facebook, Instgram

ที่มา – Facebook Newsroom

Topics: 
Facebook
Politics
Election
USA