Facebook รายงานสถิติการใช้งานบนแพลตฟอร์ม ช่วงเข้าสู่ปีใหม่ 2021

Facebook ประกาศสถิติการใช้งานแอปเพื่อการเฉลิมฉลองเข้าสู่ปีใหม่ 2021 ทั่วโลก ซึ่งปีนี้แตกต่างจากที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้การร่วมฉลองผ่านช่องทางออนไลน์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจนเป็นสถิติใหม่สูงสุด

Caitlin Banford ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคของ Facebook กล่าวว่า ในช่วงก่อนการระบาดของโควิด การใช้งาน Facebook จะสูงกว่าปกติในช่วงเข้าสู่ปีใหม่ทุกปีอยู่แล้ว แต่ช่วงเดือนมีนาคม 2020 ที่การระบาดเริ่มสูงขึ้นทั่วโลก การใช้งานกลับสูงยิ่งกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ ทีมงาน Facebook จึงวางระบบให้รองรับการใช้งานที่มากขึ้นเพื่อรองรับการเข้าสู่ปีใหม่ 2021

สถิติแยกรายแอปในเครือ Facebook เป็นดังนี้

  • WhatsApp มีการโทรทั้งแบบเสียงและวิดีโอมากกว่า 1,400 ล้านครั้ง ช่วงเข้าสู่ปีใหม่
  • Messenger มีการคุยวิดีโอแบบกลุ่ม (3 คนขึ้นไป) ในอเมริกามากกว่าปกติ 2 เท่า
  • Instagram และ Facebook มีการไลฟ์มากกว่า 55 ล้านครั้งในช่วงคืนก่อนปีใหม่

ที่มา: Facebook

alt="Facebook"

alt="Facebook"

Topics: 
Facebook
Facebook Messenger
Instagram
WhatsApp