Five Eyes ภาคีหน่วยข่าวกรองเรียกร้อง กระบวนการเข้ารหัส E2E ที่รัฐเข้าถึงได้แบบถูกกฎหมาย

Five Eyes ภาคีด้านหน่วยข่าวกรองของ 5 ประเทศได้แก่ออสเตรเลีย, แคนาดา, นิวซีแลนด์, สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ร่วมกับหน่วยข่าวกรองอีก 2 ประเทศคือญี่ปุ่นและอินเดีย ส่งจดหมายเปิดผนึก เรียกร้องให้ใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสแบบ end-to-end ที่มีช่องทางให้ภาครัฐเข้าถึงได้แบบถูกกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ แต่ก็ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวอยู่

ภาคีเน้นย้ำถึงความสำคัญและสนับสนุนการเข้ารหัสที่เข้มแข็ง ทั้งในแง่ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยไซเบอร์ การรักษาความลับต่าง ๆ ไปจนถึงประเด็นการเมืองอย่างการปกปิดตัวตนของนักข่าวหรือเรื่องปกป้องสิทธิมนุษยชน

No Description

แต่ภาคีก็บอกว่าการเข้ารหัสที่เข้มแข็ง ก็มีด้านกลับคือประเด็นความปลอดภัยของสาธาระที่เกิดจากการทำผิดกฎหมาย เลยเรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยี เปิดช่องทางให้ภาครัฐสามารถเข้าถึง backdoor ของกระบวนการเข้ารหัส สำหรับการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมาย พร้อมระบุว่าบริษัทเทคไม่สามารถตอบสนองและค้นหาการละเมิด term of service ของตัวเองหรือการกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงการเข้ารหัสก็ปิดกั้นการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐ

ทางภาคีจึงเสนอและเรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีเปิดให้ภาครัฐเข้าถึงคอนเทนท์แบบไม่เข้ารหัส (อ่านได้/ใช้ได้) ตามคำขอที่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน โดยทางภาคีเน้นย้ำว่าวิธีการนี้ท้าทายความเชื่อที่ว่า ความปลอดภัยจะต้องแลกมาด้วยความเป็นส่วนตัว แต่สามารถมีพร้อม ๆ กันได้

ที่มา – Department of Justice via The Register

Topics: 
Security
Privacy
Government