Googe Photos อัพเดตแสดงเส้นทางแผนที่ที่เราถ่ายรูปในแต่ละวัน

Google Photos อัพเดตใหม่แสดงเส้นทางแผนที่ที่เราเดินทางและถ่ายรูป แบ่งการแสดงผลเป็นรายวันให้แล้ว

หน้าแผนที่จะอยู่ในแท็บ Search แล้วเลือก Your map จากตัวเลือก Places โดยจะแสดงผลเพิ่มเข้าไปจากฟีเจอร์แผนที่ที่แสดงเป็นฮีทแม็บแบบเดิม

ที่มา – Android Central

No Description

Topics: 
Google Photos
Google