Huya และ DouYu สองบริการสตรีมมิ่งเกมรายใหญ่ในจีน ประกาศควบรวมกิจการ

Huya และ DouYu สองเว็บให้บริการสตรีมมิ่งเกมในจีน ประกาศบรรลุข้อตกลงเพื่อควบรวมกิจการกัน โดยในขั้นตอนควบรวมนั้น Huya จะเป็นฝ่ายเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ DouYu ด้วยวิธีการแลกเป็นหุ้น โดยทั้งสองบริษัทต่างมีการซื้อขายอยู่ในตลาดหุ้นอเมริกา

ดีลควบรวมนี้เป็นข้อเสนอมาจาก Tencent ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในทั้งสองบริษัท โดย Tencent ถือหุ้นใน Huya ครึ่งหนึ่ง และ DouYu ประมาณ 1 ใน 3 ภายหลังการควบรวมซีอีโอของทั้งสองบริษัทจะเป็นซีอีโอร่วมในบริษัทใหม่

ข้อมูลจาก MobTech ระบุว่าภายหลังการควบรวม จะทำให้บริษัทใหม่นี้มีส่วนแบ่งการตลาดในบริการสตรีมมิ่งเกมของจีนมากกว่า 80%

ที่มา: Huya และ Reuters

alt="Huya"

Topics: 
Tencent
Live Streaming
Merging
Huya
DouYa