IEEE มอบเหรียญเกียรติยศแก่ Jacob Ziv ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีบีบอัดข้อมูล

IEEE ประกาศมอบเหรียญเกียรติยศ (medal of honor) ให้แก่ Jacob Ziv นักวิจัยผู้ร่วมพัฒนาอัลกอริทึมบีบอัดข้อมูลแบบไม่สูญเสียข้อมูล LZ77 และ LZ78 (ตามปี 1977 และ 1978 ที่ตีพิมพ์) กับ Abraham Lempel

LZ77 และ LZ78 บุกเบิกการบีบอัดข้อมูลโดยที่ไม่สนใจว่าข้อมูลที่เข้ามาเป็นข้อมูลประเภทใด และข้อมูลที่ขยายกลับออกมาจะเหมือนเดิมทุกประการ อัลกอริทึมนี้เป็นต้นแบบของการบีบอัดแบบไม่เสียข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น PNG, ZIP, หรือ DEFLATE

ทุกวันนี้อัลกอริทึมในกลุ่ม LZ ยังมีใช้งานกันเป็นวงกว้าง เช่นโปรแกรม 7-Zip ใช้อัลกอรีทึม LZMA ที่พัฒนาต่อมาจาก LZ77/LZ78

ที่มา – IEEE Spectrum

No Description

ภาพ Jacob Ziv เมื่อปี 2009 โดย חישוביות

Topics: 
IEEE
Algorithm