Kubernetes กลบมิด Apache Mesos ใกล้ตาย ทีมพัฒนาหารือว่าควรเลิกพัฒนาต่อหรือไม่

โครงการ Apache Mesos ที่เป็นคู่แข่งโดยตรงของ Kubernetes เงียบเหงาลงไปมากในช่วงหลัง โดยปี 2020 มีการออกรุ่นใหม่เพียงครั้งเดียว (ปี 2019 ออก 2 รุ่นใหญ่ 5 รุ่นย่อย) จนล่าสุดทีมพัฒนา Mesos เริ่มหารือกันว่าจะยุติการพัฒนาโครงการนี้แล้ว

Apache Mesos เป็นโครงการที่เริ่มตั้งแต่ปี 2009 โดยทีมพัฒนาชุดแรกได้ก่อตั้งบริษัท Mesosphere มาหารายได้ในเชิงพาณิชย์ แต่ช่วงหลังกลับทานกระแส Kubernetes ไม่ไหว จนบริษัท Mesosphere ต้องเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็น D2iQ และหันมาทำธุรกิจกับ Kubernetes แทน ความสนใจพัฒนา Mesos จึงลดลงไปมาก

Mesos เป็นโครงการในสังกัด Apache Software Foundation (ASF) ซึ่งมีจำนวนมาก แนวทางของ ASF คือโครงการไหนที่ไม่มีคนสนใจพัฒนาต่อแล้ว จะถูกเก็บเข้าห้องใต้หลังคา (Attic) เพื่อลดภาระในการดูแล ตัวซอร์สโค้ดยังเปิดเป็นโอเพนซอร์ส หากในอนาคตมีนักพัฒนาสนใจก็สามารถ fork โครงการไปทำต่อเองได้

อย่างไรก็ตาม จากการหารือในชุมชนนักพัฒนา Mesos ได้ข้อยุติว่ายังมีนักพัฒนาบางคนสนใจทำต่อ ซึ่งจะเข้ากระบวนการคัดเลือกทีมงานหลักกันใหม่ เท่ากับว่า Mesos ยังรอดตายไปอีกสักพักหนึ่ง ส่วนในอนาคตจะกลับมาได้อีกรอบหรือไม่คงต้องติดตามกัน

No Description

ที่มา – The New Stack

Topics: 
Mesosphere
Open Source
Apache