Let’s Encrypt เปลี่ยนฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์จาก Intel เป็น AMD เพื่อเลน PCIe ที่มากกว่า

Let’s Encrypt ผู้ให้บริการออกใบรับรองเว็บฟรี ระบุข้อมูลการอัพเกรดฮาร์ดแวร์เซิฟเวอร์ใหม่ในรายงานประจำปี 2020 ของ Internet Securities Research Group (ISRG) มีรายละเอียดดังนี้

จากเดิมเครื่องเซิฟเวอร์บริษัท ใช้ซีพียู Intel Xeon E5-2650 จำนวน 2 ตัว รวม 24 คอร์ 48 เธรด แรม 1TB 2400 MT/s และฮาร์ดดิสก์ Samsung PM833 ความจุ 3.8TB จำนวน 24 ลูก ความเร็วอ่าน/เขียน 560/540 MB/s นั้น ได้เปลี่ยนมาเป็นเครื่อง Dell PowerEdge R7525 ที่ใช้ซีพียู AMD EPYC 2 ชิปและแรม 2TB 3200MT/s แทน เพราะ Let’s Encrypt ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของเซิฟเวอร์โดยคงฟอร์มแฟกเตอร์แบบ 2U ไว้

ข้อได้เปรียบของซีพียู AMD EPYC 2 ตัว นอกจากจำนวนคอร์และเธรดที่เพิ่มมาเป็น 64 คอร์ 128 เธรดแล้ว ยังเป็นเรื่องของเลน PCIe แบบ 4.0 ที่ให้มาถึง 128 เลนต่อชิป เทียบกับบน Intel Xeon ที่ให้ PCIe 3.0 มาเพียง 48 เลน ทำให้ Let’s Encrypt สามารถเปลี่ยนมาใช้ SSD Intel P4610 แบบ NVMe ความจุ 6.4TB ความเร็วอ่านเขียน 3200/3200 MB/s ได้ถึง 24 ลูก เต็มแร็คแบบ 2U

ผลจากการเปลี่ยนเซิฟเวอร์รุ่นใหม่จากเซิฟเวอร์เป็นเซิฟเวอร์แบบเรพพลิกา (read-only) มาเป็นเซิฟเวอร์หลัก (read/write) ทำให้ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบสนอง API request ลดลงจากเดิมที่ใช้เวลาประมาณ 90ms เหลือเพียง 9ms เท่านั้น ส่วนค่าความหน่วงของการเรียก query database (จาก INFORMATION_SCHEMA) ลดลงจาก 0.45ms เหลือประมาณ 0.15ms เท่านั้น นอกจากนี้ซีพียู Intel Xeon ที่เคยต้องทำงานเฉลี่ย 90% (ดูจาก /proc/stat) เมื่อเปลี่ยนมาใช้ AMD EPYC ก็ลดลงมาเหลือเป็นประมาณ 25% เท่านั้น

ที่มา – ISRG

No DescriptionNo Description

Topics: 
Let’s Encrypt
Security