LINE รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2020

LINE รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 2 ปี 2020 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 5.3% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็น 58,378 ล้านเยน แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจโฆษณา 31,862 ล้านเยน (+3.9%) คอนเทนต์ 18,664 ล้านเยน (+5.3%) และธุรกิจใหม่ตามกลยุทธ์ 7,852 ล้านเยน (+11.7%)

จำนวนผู้ใช้งานใน 4 ประเทศตลาดหลักมี 166 ล้านบัญชี เป็นผู้ใช้งานในญี่ปุ่น 84 ล้านบัญชี ส่วนไต้หวัน, ไทย, อินโดนีเซีย เป็น 21, 47 และ 13 ล้านบัญชีตามลำดับ

ที่มา: LINE

alt="LINE"

Topics: 
LINE
Financial Report