Makro ในโปแลนด์ร่วมกับสตาร์ทอัพ Wasteless ทดสอบระบบปรับราคาอาหารสดตามวันหมดอายุด้วย AI เพื่อลดขยะ

Metro Group บริษัทซุปเปอร์มาร์เก็ตในโปแลนด์ร่วมมือกับ Wasteless สตาร์ทอัพพัฒนาระบบเพื่อลดขยะอาหาร โดยจะนำระบบ AI มาปรับราคาอาหารตามวันหมดอายุ

Wasteless เริ่มทดสอบระบบ AI ปรับราคาอาหารมาตั้งแต่ปี 2016 และ Metro จะเริ่มนำระบบของ Wasteless มาทดสอบโดยเริ่มจาก Makro ในประเทศโปแลนด์ ก่อนที่จะเริ่มขยายระบบออกไปใช้งานในซุปเปอร์มาร์เก็ตประเทศอื่น ซึ่งปัจจุบัน Metro มีร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่อยู่ภายใต้การดูแลกว่า 678 แห่งทั่วโลก

สำหรับ Wasteless เป็นสตาร์ทอัพที่เน้นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดขยะอาหารในร้านค้าปลีกและค้าส่ง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในห้าอันดับแรกของสาเหตุการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเทคโนโลยีของ Wasteless คือจะปรับราคาขายอาหารด้วย AI ที่จะคำนวณราคาอาหารอัตโนมัติโดยขึ้นกับวันหมดอายุ โดย Wasteless ระบุว่าเทคโนโลยีของบริษัทช่วยลดขยะอาหารได้กว่า 40% และจะขยายขีดความสามารถให้ไปได้ถึง 80% ในอนาคต ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งซุปเปอร์มาร์เก็ตที่สามารถทำกำไรได้แทนที่จะทิ้งอาหารเป็นขยะ ส่วนฝั่งผู้ใช้ก็ได้ซื้ออาหารในราคาที่ถูกลง

ที่มา – Wasteless, Engadget

No Description
ภาพจาก Wasteless

Topics: 
Supermarket
Grocery
Global Warming