Ming Chi Kuo นักวิเคราะห์แอปเปิลชี้ Huawei มีสิทธิออกจากตลาดมือถือ, กระทบซัพพลายเชน

Ming Chi Kuo นักวิเคราะห์สายซัพพลายเชนแอปเปิลมองว่าสถานการณ์ตอนนี้ของ Huawei หลังโดนบีบทุกช่องทางโดยเฉพาะซัพพลายเชนชิปเซ็ต เคสที่ดีที่สุดคือส่วนแบ่งการตลาดลดลง ส่วนเคสที่แย่ที่สุดคือ Huawei อาจต้องออกจากธุรกิจมือถือนี้ไปเลย ซึ่งอาจส่งผลต่อซัพพลายเชนสมาร์ทโฟนในภาพรวมไปเลย

Ming Chi Kuo บอกว่า Huawei มักสั่งชิ้นส่วนกล้อง, HDI, ชิปสตอเรจและชิป 5G ที่คุณภาพสูงกว่าและจำนวนชิ้นเยอะกว่าคู่แข่งเจ้าอื่นในตลาด และหากความสามารถในการแข่งขันในตลาดนี้ของ Huawei ลดลง (หรือออกจากตลาด) ก็จะกระทบเทรนด์การอัพเกรดชิ้นส่วนเหล่านี้ในอุตสาหกรรมให้ช้าลงอีกทอด

ที่มา – My Fix Guide, Gizchina

Topics: 
Huawei
Mobile