NASA ประกาศเลื่อนวันยิงจรวดของ SpaceX ภารกิจ Crew-1 ที่จะส่ง 4 นักบินอวกาศ เป็นพฤศจิกายน

NASA ประกาศเลื่อนกำหนดวันยิงจรวดในภารกิจ Crew-1 จากเดิม 31 ตุลาคม ออกไปเป็นช่วงต้นถึงกลางเดือนพฤศจิกายน โดยระบุว่าเพื่อให้เวลา SpaceX แก้ไขปัญหา ทดสอบฮาร์ดแวร์ และเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในจรวด Falcon 9 ที่ถูกค้นพบปัญหาก่อนหน้านี้

Crew-1 เป็นภารกิจนำนักบินอวกาศ 4 คน ไปประจำการบนสถานีอวกาศนานาชาติเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งเป็นโครงการส่งนักบินอวกาศของ SpaceX ถัดจากภารกิจ Demo-2 เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ส่งนักบินอวกาศขึ้นไปประจำการ 2 คน และกลับสู่โลกในเดือนสิงหาคม ด้วยยาน Dragon

ทั้งนี้ NASA ระบุว่ายังมีภารกิจข้างหน้าที่จะใช้จรวด Falcon 9 ได้แก่ การส่งดาวเทียมสำรวจมหาสมุทร Sentinel-6 Michael Freilich ที่ยังคงกำหนดเดิม 10 พฤศจิกายน และ SpaceX CRS-21 สำหรับจัดส่งเสบียง กำหนดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม

ที่มา: NASA ผ่าน Gizmodo

NASA

alt="The SpaceX Crew Dragon"

Topics: 
NASA
SpaceX
ISS