Nintendo เปิดตัว Splatoon 3 บน Switch วางขายปี 2022

Nintendo เปิดตัวเกม Splatoon 3 เกมยิงออนไลน์สีสันสดใสบน Nintendo Switch ยังไม่มีรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมนอกจากวันวางจำหน่ายในปี 2022 ถือว่าเป็นเกมออนไลน์อีกเกมที่ขายดีจนสร้างมาถึงภาค 3 แล้ว จากจุดกำเนิดบน Wii U

แม้ระบบพูดคุยด้วยเสียงและบริการออนไลน์ของ Nintendo จะยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง เช่นไม่มีระบบคุยเสียงบน Switch แต่ต้องใช้แอปในมือถือเพื่อคุยเสียงแยกอีกอุปกรณ์

ที่มา – Nintendo

Topics: 
Splatoon
Nintendo Switch
Games