SCB จับมือ Guavapay เปิดตัวบริการรับโอนเงินจากยุโรปมาไทยแบบเรียลไทม์ 24 ชม.

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมมือกับ Guavapay ผู้ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศจากอังกฤษเปิดตัวบริการ “รับโอนเงิน” ข้ามประเทศจากอังกฤษ/ยุโรปมายังประเทศไทย

ไทยพาณิชย์ระบุว่าต้นทางสามารถโอนเงินและติดตามสถานะการโอนได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางของ Guavapay ซึ่งเชื่อมกับไทยพาณิชย์ด้วย Ripplenet ทำให้สามารถโอนเงินได้ตลอด 24 ชม. ขณะที่ทางไทพาณิชย์จะเป็นหน้าด่านในประเทศไทยในการกระจายเงินสู่ผู้รับปลายทางผ่านพร้อมเพย์เป็นเงินบาทแบบเรียลไทม์

ที่มา – อีเมลประชาสัมพันธ์

No Descriptionภาพจาก Shutterstock

Topics: 
SCB