SCB Easy ล่มเป็นวันที่สอง หลังโอนเงินไม่ถึงปลายทางตั้งแต่ช่วงหกโมงที่ผ่านมา

วันนี้แอป SCB Easy ล่มอีกครั้งหลังจากเมื่อวานนี้มีปัญหาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อกัน โดยช่วงหกโมงตรงที่ผ่านมาผู้ใช้จำนวนมากรายงานว่าโอนเงินออกจาก SCB แต่ไปไม่ถึงปลายทาง

ตอนนี้บัญชี @scb_thailand ของธนาคารยังไม่ตอบรับว่าระบบมีปัญหาหรือไม่

No Description

Topics: 
SCB
Service Outage