Sea ไตรมาส 1/2021 รายได้รวมโตเกือบสามเท่า จากทั้ง Garena และ Shopee

กลุ่มบริษัท Sea ซึ่งมี Garena และ Shopee อยู่ในเครือ รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2020 รายได้รวมทุกธุรกิจเพิ่มขึ้น 98.7% หรือเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน เป็น 1,212.16 ล้านดอลลาร์ มีกำไรขั้นต้น 407.58 ล้านดอลลาร์ และขาดทุนสุทธิแบบ GAAP 425.3 ล้านดอลลาร์

ถึงแม้ตัวเลขสุทธิจะขาดทุน แต่ก็มีสัญญาณที่ดีคือกำไรก่อนดอกเบี้ย-ภาษี-ค่าเสื่อม หรือ EBITDA ซึ่งสะท้อนการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย มีกำไรส่วนนี้ 88.1 ล้านดอลลาร์ เทียบกับปีก่อนที่ขาดทุน 69.9 ล้านดอลลาร์

กลุ่มสื่อบันเทิงดิจิทัล (Garena) รายได้เพิ่มขึ้น 111.4% เป็น 781.3 ล้านดอลลาร์ จากฐานผู้เล่นเกมที่เพิ่มขึ้น และมีผู้เล่นที่เสียเงินมากขึ้น ส่วนธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (Shopee) รายได้เพิ่มขึ้น 189.8% เป็น 772.4 ล้านดอลลาร์ จากการขยายฐานลูกค้า ตลอดจนรายได้ส่วนอื่นที่เพิ่มขึ้นเช่นโฆษณา

ธุรกิจการเงินดิจิทัล (SeaMoney) มีปริมาณการจ่ายเงินมากกว่า 3,400 ล้านดอลลาร์ ในไตรมาสที่ผ่านมา และมีผู้ใช้งานกระเป๋าเงินดิจิทัลมากกว่า 26.1 ล้านคน

ที่มา: Sea (pdf) ผ่าน Tech In Asia

alt="Shopee"

Topics: 
SEA
Shopee
Garena
Financial Report