Sinopharm รายงานประสิทธิภาพวัคซีนพร้อมกันสองรุ่น ประสิทธิภาพ 72.8% และ 78.1%

วันนี้ทาง Sinopharm ผู้ผลิตวัคซีน COVID-19 ตีพิมพ์รายงานการทดสอบเฟสสามของวัคซีนสองตัว คือ WIV04 (5 µg/dose) และ HBO2 (4 µg/dose) พร้อมกัน จากการทดสอบประสิทธิภาพในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

งานวิจัยมีผู้ร่วมทั้งหมด 40,411 ราย แบ่งเป็นสามกลุ่มเท่าๆ กัน และเริ่มวัดประสิทธิภาพวัคซีนหลังได้รับโดสที่สองไปแล้วสองสัปดาห์ โดยติดตามผลหลังโดสที่ 2 นาน 90 วัน พบว่าผู้ติด COVID-19 แบบมีอาการ อยู่ในกลุ่มผู้ได้วัคซีน WIV04 จำนวน 26 คน อยู่ในกลุ่มผู้ได้วัคซีน HBO2 จำนวน 21 คน และกลุ่มที่ได้ยาหลอกจำนวน 95 คน กลุ่มประชากรของผู้เข้าร่วมทดลองในงานวิจัยนี้ไม่กระจายตัวเท่าประชากรทั่วไปนัก โดยผู้ร่วมทดสอบ 98.4% มีอายุต่ำกว่า 60 ปี และ 84.5% เป็นผู้ชาย

ผลการทดลองทำให้ได้ค่ากลางประสิทธิภาพของวัคซีน WIV04 คิดเป็น 72.8% ของวัคซีน HBO2 คิดเป็น 78.1%

วัคซีนของ Sinopharm นั้นได้รับรองจาก WHO ให้ใช้งานในโครงการ COVAX ได้แล้วหนึ่งตัวที่ผลิตโดย Beijing Bio-Institute of Biological Products ไม่แน่ชัดว่า WHO รับรองตัวใดในสองตัวนี้

ที่มา – JAMA, Bloomberg

No Description

กราฟแสดงปริมาณคนติด COVID-19 แบบมีอาการในกลุ่มประชากรต่างๆ ภาพบนเป็นข้อมูลเมื่อนับหลังได้รับวัคซีนเข็มที่สองไปแล้วสองสัปดาห์ ภาพล่างนับตั้งแต่ได้รับเข็มแรก

Topics: 
COVID-19
China