Snapchat ทำฟีเจอร์ Friend Check Up ให้เช็ครายการเพื่อนว่าอยากลบใครออกหรือไม่

Snapchat เพิ่มฟีเจอร์ Friend Check Up เป็นการเตือนให้ผู้ใช้งานดูรายการเพื่อว่าอยากลบใครออกจากเพื่อนหรือไม่ เมื่อกดที่แบนเนอร์ข้อความว่า Snapchat is for Real Friends ระบบจะแสดงรายชื่อคนอื่นๆ เพื่อให้ตรวจสอบดูว่า เรายังอยากเก็บคนเหล่านี้ไว้ในรายชื่อเพื่อนที่สามารถมองเห็นเนื้อหาของเราหรือไม่ สามารถกดลบได้ทันที

Snapchat ทำฟีเจอร์นี้มา 2-3 สัปดาห์แล้ว แต่เลือกมาโปรโมทวันนี้ซึ่งเป็นวันใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย หรือ Safer Internet Day และจะทยอยเปิดใช้งานทั้ง iOS และแอนดรอยด์

No Description

ที่มา – Engadget

Topics: 
Snapchat