Sony ถอด Cyberpunk 2077 ออกจาก PlayStation Store, คืนเงินให้ลูกค้าทุกคน

ประเด็นขัดแย้ง Cyberpunk 2077 ยังไม่จบง่ายๆ ล่าสุด Sony ถอดเกม Cyberpunk ออกจาก PlayStation Store ชั่วคราว (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง) และยืนยันว่าจะคืนเงินเต็มจำนวนให้ผู้ซื้อเกมทุกคนผ่านช่องทางดิจิทัล โดยกระบวนการคืนเงินจะแตกต่างกันไปตามวิธีการจ่ายเงินของลูกค้า

ที่มา – Sony, Kotaku

No Description

Topics: 
Cyberpunk 2077
Sony
PlayStation
Games