Starbucks เพิ่มฟีเจอร์สั่งจากแอปแล้วไปรับที่ร้าน

Starbucks ประเทศไทยเพิ่มฟีเจอร์สั่งเครื่องดื่มจากในแอปและให้เดินไปรับที่ร้านด้วยตัวเอง แบบเดียวกับฟีเจอร์ Pickup ของ LINE MAN ที่เปิดตัวไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมา โดยฟีเจอร์นี้อยู่ในแอป Starbucks เดิมเพิ่มเป็นเมนูใหม่ด้านล่าง

ฟีเจอร์นี้จำกัดเฉพาะสาขาที่รองรับเท่านั้น โดยช่วงเปิดตัวรองรับ 28 สาขา และจะเพิ่มไปเป็น 200 สาขาภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้

กระบวนการสั่งแอปจะแจ้งระยะเวลาเตรียมเครื่องดื่ม พร้อมกับแจ้งระยะเวลาเดินทางจากจุดปัจจุบันไปยังร้านที่ใกล้ที่สุด ผมสอบถามทางร้านบาริสต้าแจ้งเมื่อออเดอร์เข้าไปในระบบบาริสต้าก็จะเริ่มเตรียมทันที ทำให้ฟีเจอร์นี้อาจจะมีประโยชน์ในกรณีคนแน่นร้าน

ที่มา – จดหมายข่าว Starbucks

ข้อมูลเปิดเผย: ทาง Starbuck ส่งจดหมายข่าวนี้พร้อมการ์ดเพื่อให้ทดลองใช้งานจำนวนหนึ่ง

No Description

Topics: 
Starbucks
Thailand
Delivery