Stripe ผู้ให้บริการ API จ่ายเงินรายใหญ่ในยุโรป รับเงินเพิ่มทุน มูลค่ากิจการเกือบแสนล้านดอลลาร์แล้ว

Stripe ผู้ให้บริการ API เชื่อมต่อระบบจ่ายเงิน สำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซต่าง ๆ ประกาศรับเงินเพิ่มทุนรอบล่าสุด 600 ล้านดอลลาร์ ทำให้บริษัทมีมูลค่ากิจการ 95,000 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัทมีแผนนำเงินทุนนี้มาเน้นขยายตลาดในยุโรปเพิ่มเติม รวมทั้งรุกสู่ตลาดประเทศใหม่ ๆ ทั่วโลก

ผู้ลงทุนหลักใน Stripe รอบนี้นำโดยสองบริษัทประกันภัยรายใหญ่คือ Allianz ผ่านกองทุน Allianz X fund และ Axa รวมทั้งมีผู้ลงทุนอื่นอาทิ Baillie Gifford, Fidelity และ Sequoia Capital

บริการของ Stripe ที่สำคัญ คือให้บริการ API สำหรับนักพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อเว็บไซต์เข้ากับระบบจ่ายเงินได้อย่างสะดวก ปัจจุบันทำตลาดใน 31 ประเทศของทวีปยุโรป เน้นกลุ่มลูกค้าทั้งสตาร์ทอัพและบริษัทรายใหญ่

ที่มา: TechCrunch

alt="Stripe"

Topics: 
Stripe
Venture Capital